enzyme-thi-nghiem-enzyme-tinh-khiet

آنزیم

آنزیم ها

 بسیاری از اقلام خوراکی مورد استفاده در تغذیه تک معده ای ها محتوی ترکیبات ضدتغذیه‌ای شامل کربوهیدرات­های غیرنشاسته‌ای است. این ترکیبات با افزایش ویسکوزیته مواد هضمی، نرخ عبور مواد هضمی را کاهش می‌دهند که این امر می‌تواند محیط مناسبی برای رشد بیش از حد میکروفلور روده‌ و رقابت آن ها با میزبان برای مواد مغذی ایجاد کرده و نیز فرصت لازم را برای استقرار پاتوژن‌ها در دستگاه گوارش فراهم کند. با هضم NSP از طریق آنزیم های اگزوژنوس، ویسکوزیته مواد گوارشی کاهش یافته و سلامت دستگاه گوارش بهبود می‌یابد.

محصولات پیشنهادی