تعویق نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان تهران

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان در تهران به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده و مجدد تاریخ برگزاری آن اعلام خواهد شد.