تأثیر تنش گرمایی بر افزایش نفوذ پذیری روده (Leaky Gut)

تنش گرمایی چالشی جدی با اثرات فیزیولوژیک وسیع 

دستگاه گوارش بخشی حیاتی از بدن است که می‌تواند به شدت تحت تأثیر تنش گرمایی قرار گیرد. تنش گرمایی با ایجاد اختلال در تعادل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، کاهش یکپارچگی اپیتلیوم روده، تغییر در مورفولوژی پرزهای روده (کاهش ارتفاع پرز، افزایش عمق کریپت، کاهش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت) و کاهش فعالیت‌ آنزیم‌های گوارشی (تریپسین، کیموتریپسین و آمیلاز) بر قابلیت هضم مواد مغذی تأثیر می‌گذارد و موجب بروز عوارضی مانند اسهال، مدفوع آبکی، عفونت‌های گوارشی و التهاب بافت روده می شود. 

شکسته شدن سد دفاعی روده در تنش گرمایی  

تغییر مسیر جریان خون از قسمت‌های عمقی بدن به سطح یکی از سیستم‌های کارآمد تنظیم و حفظ درجه حرارت بدن در شرایط تنش گرمایی است. با قرار گرفتن طیور در معرض تنش گرمایی، جریان خون به سمت قسمـت‌های سـطـحی بدن 2 تا 4 برابر افزایـش می‌یـابد تا به کاهش دمـای بدن کمک کند. در نتیجه افزایش توزیع خون به سمت پوست، جریان خون در اندام‌های داخلی مانند کبد، دستگاه گوارش و کلیه‌ها کاهش می‌یابد. کاهش جریان خون در اپیتلیوم روده یکپارچگی روده را مختل کرده و سبب کاهش تأمین اکسیژن، مواد مغذی و همچنین حذف ناکافی مواد زائد متابولیکی می‌شود. این حالت ایسکمی (Ischemia) نامیده شده و در روده که از نظر متابولیکی اندامی بسیار فعال است، منجر به تولید ترکیبات اکسید کننده بسیار مضر به نام گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) و تنش اکسیداتیو می شود.گونه‌های اکسیـژن فعال اثرات منفی بر ساختار و متابولیسـم سلـول‌های روده داشته و حتی می‌تواند منجر به مرگ آن‌ها شود. چنین ضایعاتی یکپارچگی روده را مختل کـرده و موجب افزایـش نفـوذپـذیری روده به پاتـوژن‌ها، سموم و آنتی‌ژن‌ها می‌شود که نتیجه آن عفونت‌های گوارشی، التهاب و اسهال است. اندوتوکسمی یکی از عوارض شایع تنش گرمایی در طیور است که در نتیجه جذب لیپوپلی ساکاریدهای(LPS)  جدا شده از دیواره باکتری‌های گرم منفی از روده ایجاد می‌شود. بدون تنش گرمایی بخش عمده اندوتوکسین‌ها در حیوانات سالم به واسطه وجود سد روده‌ای مستحکم، بدون جذب از روده عبور کرده و دفع می‌شوند. اما در شرایط تنش گرمایی کهROS  به سلول‎های روده آسیب رسانده، سد روده‌ای تضعیف شده و نفوذپذیرتر می‌شود، عبور اندوتوکسین‌ها از اپیتلیوم روده و متعاقب آن ورود به جریان خون تسهیل می‌شود که به این شرایط نشت از روده یا Leaky Gut گفته می‌شود. 

شکل 1- تاثیر تنش گرمایی در افزایش نفوذ پذیری روده و ایجاد التهاب

 

پری بیوتیک‌ها: راهکار مقابله با  نفوذپذیری روده در تنش گرمایی 

ایجاد محيط مناسب در سيستم‌هاي پرورشي همراه با تهويه و بهداشت بهینه و استفاده از افزودنی‌های خوراکی با هدف حفظ سلامت دستگاه گوارش در جیره جوجه‌های گوشتی، می‌تواند در بهبود جذب مواد مغذی و به حداقل رساندن اثرات منفی تنش گرمایی بر سلامت روده مفید باشد. استفاده از پری بیوتیک‌های کیمیا موس و نوتری ییست تولید شده در شرکت دانش بنیان کیمیازیم با برخورداری از ترکیبات دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه (مانان الیگوساکارید و بتا-گلوکان)، ضمن اتصال به باکتری‌های بیماری‌زا و آگلوتینه کردن آن‌ها و جذب و دفع سموم  قارچی و اندوتوکسین‌ها از دستگاه گوارش، موجب کاهش عوارض افزایش نفوذپـذیری روده در اثـر تنش گرمایی می‌شود. همچنین، محصول  نوتری ییست به واسطه وجود نوکلئوتیدها، به بازسازی بافت روده تخریب شده در اثر تنش گرمایی کمک خواهد کرد.

Reference:

  • Lili, L.,  R. Mengya, R. Kui, J. Yuanchang and Y. Mingli. 2020. Heat stress impacts on broiler performance: a systematic review and meta-analysis. Poultry Science, 99 (11): 6205-6211.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *