حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان استان گلستان (29 مهر الی 2 آبان 1399)

kimiazyme

طی حضور در هجدهمین  نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و آبزیان استان گلستان، دستاورد های جدید شرکت دانش بنیان کیمیازیم در زمینه تولید محصولات بر پایه مخمر شامل سین بیوتیک، پرو بیوتیک و سایر محصولات بهبود دهنده سلامت دام، طیور و آبزیان به بازار معرفی گردید.

مقالات مرتبط