حضور شرکت کیمیازیم در بیستمین نمایشگاه بین المللی

دام، طیور و صنایع وابسته تهران

شرکت دانش بنیان کیمیازیم
از شما عزیزان گرانقدر دعوت به عمل می آورد تا در بیستمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته واقع در نمایشگاه تهران سالن ۳۸ ، غرفه ۲ ما را مفتخر سازید.

منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم 
.