ساینوزایم P

ساینوزایم  پی 1000 (ScinoZyme® P 1000)  فیتاز باکتریایی تولید شده در شرکت دانش بنیان کیمیازیم است. هر گرم از این محصول  محتوی حداقل  1000 واحد آنزیم فیتاز (FTU) است و به طور موثری موجب هیدرولیز فیتات موجود در جیره طیور می‌شود. فیتات فرم اصلی ذخیره فسفر در گیاهان است و نزدیک به 75 درصد از فسفر غلات و دانه‌های روغنی را به خود اختصاص می‌دهد.  با این حال، حیوانات تک‌معده‌ای به دلیل عدم ترشح آنزیم‌های تجزیه کننده فیتات در دستگاه گوارش، قادر به استفاده از فسفر موجود در ساختار فیتات نیستند. علاوه بر این، اثرات ضدتغذیه‌ای فیتات شامل اتصال با مواد معدنی (کلسیم، منیزیوم، روی و آهن)،  اسید‌های آمینه و سایر مواد مغذی و اثر منفی آن بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی (آمیلاز، لیپاز، پپسین، تریپسین و کیموتریپسین) موجب کاهش قابلیت هضم اجزای خوراک و در نتیجه کاهش راندمان تولید می‌شود. استفاده از این آنزیم در جیره انواع طیور، به دلیل عملکرد بالا در هیدرولیز فیتات، موجب افزایش قابلیت دسترسی فسفر و سایر مواد مغذی جیره شده و ضمن بهبود عملکرد، هزینه خوراک را کاهش مي‌دهد.

 

مزایای مصرف

  • کاهش اثرات ضدتغذیه‌ای فیتات
  • بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ
  • افزایش قابلیت هضم مواد مغذی   
  • کاهش مشکلات اسکلتی
  • کاهش آلودگی زیست محیطی
  • بهبود راندمان رشد و تولید

 

نحوه مصرف

  • پودر مخلوط در دان

 

دوز مصرف

  • جوجه گوشتی: 300 گرم در تن                                 
  • مرغ تخم گذار: 500 گرم در تن
Phytaze Photo re