مخمر اتولیز شده: افزایش قابلیت هضم، افزایش سود و بهینه سازی عملکرد شکمبه

قابلیت هضم خوراک

طبق تعریف قابلیت هضم خوراک، درصدی از خوراک است که در دستگاه گوارش دام هضم و جذب می شود. قابلیت هضم رابطه مستقیم و تنگاتنگی با کیفیت خوراک، تعادل میکرو فلور دستگاه گوارش، سرعت عبور خوراک در دستگاه گوارش و سطح سلامت حیوان دارد.

 اهمیت بهینه سازی عملکرد شکمبه

  • افزایش قابلیت هضم مواد آلی،  بهبود بازدهی خوراک،  کاهش تولید اندوتوکسینها، 
  • افزایش سلامتی دام،  افزایش تولید شیر و بهبود کیفیت آن، کاهش هزینه تمام شده تولید

عوامل موثر در قابلیت هضم

  • اجزای تشکیل دهنده خوراک
  • مقدار مصرف خوراک
  • سلامت دام، دوره شیرواری
  • افزودنی‌ها (مخمر اتولیز شده، پروبیوتیک و آنزیم‌ها)

بهبود قابلیت هضم در گاوشیری

 اجزای تشکیل دهنده خوراک نشخوارکنندگان حاوی مقادیر زیادی از مواد مغذی است که بخش قابل توجهی از آن از طرق مختلف (گاز متان و CO2، مدفوع و ادرار) دفع می‌شود. کاهش مواد دفعی و افزایش قابلیت هضم موجب کاهش هزینه تمام شده شیر و در نهایت افزایش سود در گاوداری می شود. در سال‌های اخیر با توجه به اهمیت زیاد این موضوع، مطالعات زیادی در راستای تعیین عوامل موثر بر قابلیت هضم خوراک، کاهش نوسانات pH  و کاهش نیتروژن آمونیاکی در شکمبه صورت گرفته است. زیموس، مخمر اتولیز شده ساکارومایسیس سرویزیه، حاوی هر دو جزء عصاره و دیواره سلولی مخمر بوده و براساس یافته های علمی اخیر، در بهبود عملکرد شکمبه و سلامت دام نقش اساسی دارد.

آزمایشات برون تنی تأثیر زیموس بر قابلیت هضم

دستگاه شبیه ساز سیستم گوارش نشخوارکنندگان یکی از ابزارهای مفید جهت تعیین قابلیت هضم خوراک دام است. جهت ارزیابی تأثیر مخمر اتولیز شده زیموس بر قابلیت هضم خوراک، آزمایشی تحت عنوان روش “ تلی و تری” در آزمایشگاه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مخمر اتولیزشده زیموس موجب افزایش قابلیت هضم خوراک می‌‍شود. 

نمودار 1

با توجه به سرعت عبور بالای مواد هضمی در شکمبه گاوهای پر تولید، فرصت کافی برای تولید پروتئین میکروبی ایجاد نمی‌شود. زیموس به دلیل وجود ترکیباتی مانند پپتیدهای ضروری، ویتامینهای گروه B ،مانان الیگوساکاریدها  بتا-گلوکان و نوکلئوتیدها، موجب تحریک رشد باکترهای شکمبه به ويژه فیبرولایتیک ها، کاهش تشکیل کلونی باکتری‌های نامطلوب در دستگاه گوارش، افزایش تولید پروتئین میکروبی و کاهش سطح اندوتوکسین می گردد. بنابراین تغذیه دام ها با مخمر اتولیز شده زیموس از طریق بهبود عملکرد شکمبه موجب افزایش تولید شیر، کیفیت شیر و بهبود IOFC می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *