نشخوار کنندگان

دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی دام با حداقل هزینه و بالاترین راندمان، توام با حفظ سلامت گله هدف نهایی در هر مزرعه­ ی پرورش گاو شیری است. سلامت نشخوارکنندگان با ابتلا به بیماری ­های تغذیه ­ای، متابولیکی، تولیدمثلی و عوامل تنش­ زای محیطی به ويژه تنش گرمایی به چالش کشیده می­شود و ریشه بسیاری از این چالش­ های تهدید کننده­ ی سلامت دام در عملکرد شکمبه و تعادل جمعیت میکروبی آن است.

3445237ق

محصولات پیشنهادی

مقالات پیشنهادی