چهارمین گردهمایی تخصصی شرکت دانش بنیان کیمیازیم با عنوان :‌
"پری بیوتیک : مفهومی فراتر از تغذیه"

زمان برگزاری : چهارشنبه ۱۷ آذر، ساعت ۱۹ الی ۲۳