لوگو کیمیازیم

درباره ما

رشد مداوم و نگران کننده ی جمعیت جهان در دهه های اخیر به گونه ای بوده که تخمین زده شده است در سال 2050 جمعیت به 9.6 میلیارد نفر خواهد رسید. تامین منابع غذایی از جمله پروتئین های با منشا حیوانی برای مردم دنیا یکی از نگرانی های عمده دولت ها می باشد. از طرفی محدودیت منابع اقلام خوراکی برای تغذیه حیوانات و تولید گوشت، تخم مرغ و لبنیات با کیفیت مطلوب و از طرف دیگر آلودگی های ناشی از پرورش این حیوانات برای محیط زیست موجب گردیده است که بیش از پیش به بهبود افزایش راندمان مصرف خوراک توجه گردد. ارتباط ناگسستنی بین سلامت خوراک برای حیوانات و فرآورده های آنها، موجب آن گردید تا متخصصین دست اندرکار در پرورش و تولید این صنعت بر روی بهبود کیفیت تولیدات با منشا حیوانی حساسیت و تمرکز بیشتری داشته باشند. بطور مسلم اهداف مذکور حاصل نخواهند شد مگر اینکه در یک چرخه و زنجیره کامل همه اجزاء بتوانند در یک مسیر مشخص در شرایط بهینه خود قرار گیرند. . .

ما به تکمیل و ارتباط این زنجیره می اندیشیم…

شرکت دانش بنیان کیمیازیم با هدف فعالیت و تولید محصولات زیست فناوری در صنایع غذایی و همچنین صنعت دام، طیور و آبزیان به پشتوانه دوازده سال فعالیت و پژوهش در حوزه محصولات تخمیری و آنزیم های صنعتی در سال ۱۳۹۳ تاسیس و با محوریت تولید محصولات مخمری فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اهمیت و نقش تولید محصولات سالم در سلامتی مردم، شرکت کیمیازیم با استخراج و مطالعه اجزای دیواره سلولی مخمر تلاش های جدی در جهت تقویت سیستم ایمنی حیوانات در راستای کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها آغاز نموده است.

هر چند پویش شرکت دانش بنیان کیمیازیم بصورت رسمی از سال 1393 آغاز گردیده است، اما بینشی فراتر از یک دهه را در تحقیقات دانشگاهی و صنعتی همراه خود دارد. ادعای وجود این بینش تنها به دلیل حضور افراد متخصص در این شرکت نیست، بلکه ارتباط و حمایت موثر و همیشگی متخصصین صنعت و دانشگاه جهت همراهی در رسیدن به اهداف مذکور به عنوان ستون و شاکله آن می باشد.

ایجاد توازن و بهینه سازی تولید از لحاظ اقتصادی و کیفی از یک طرف و محافظت از منابع طبیعی (از جمله منابع محدود اقلام خوراکی) و کاهش آلودگی های زیست محیطی از طرف دیگر نیاز به یک نگاه مدیریتی جامع در یک زنجیره کامل دارد. همینطور ما معتقدیم حتی استفاده از یک متابولیت زیست فعال می تواند در یک بینش کلی، در این سیستم با ایجاد تغییرات عمده، برآیند این زنجیره را دستخوش تغییر نماید…. همه این نگرش را در قالب BMI خلاصه نموده ایم… ما با حمایت و پشتیبانی همه متخصصین و دست اندرکاران بخش تولید در صنعت و دانش پژوهان و اساتید دانشگاهی می توانیم به مسیر رسالت خود امیدوار باشیم… این رسالت بدون همراهی شما دست یافتنی نیست…

شرکت کیمیازیم از طریق ایجاد شبکه مدیریت یکپارچه زیستی به مشتریان تعهد می دهد محصولات تولیدی با حداکثر کارایی و کیفیت در اختیار آنها قرار گیرد.

سیستم یکپارچه مدیریتی