اکتی‌زورب

اکتی زورب (® Actisorb) توکسین بایندر آلی- معدنی فرموله شده بر پایه بنتونیت فعال، بتاگلوکان و مانان الیگوساکارید (MOS) استخراج شده از مخمر اتولیز شده است. این توکسین بایندر چند جزئی قابلیت جذب طیف گسترده ای از سموم قارچی شامل سموم قطبی و غیرقطبی را دارد. فرآوری ویژه انجام شده که شامل جایگزینی یون سدیم در ساخـتار بنتونیت می باشد، موجب افزایش ظـرفیت جذب سموم به ويژه آفـلاتوکسین توسـط بخش معــدنی اکتی زورب شده است. همچنین، بتاگلوکان موجود در فرمولاسیون این توکسین بایندر از طریق میانکنش های ویژه با مایکوتوکسین ها موجب دفع طیف گسترده ای از سموم  قارچی غیرقطبی از سیستم گوارش حیوان شده و مانع از ورودشان به چرخه غذایی می شود. اکتی زورب در طیور، نشخوارکنندگان، آبزیان و… به منظور کنترل مایکوتوکسین ها قابل استفاده است.

 

مزایای مصرف

  • ظرفیت بالای جذب سموم قارچی                     
  • افزایش مقاومت در شرایط استرس
  • کاهش اثرات منفی سموم قارچی
  • بهبود عملکرد و افزایش راندمان                   

 

نحوه  مصرف

  • پودر مخلوط در خوراک

 

دوز مصرف

  • گاو شیری : روزانه 10 تا 30 گرم
  • طیور: 0/5 تا 2/5 کیلو در تن
  • آبزیان: 0/5 تا 2/5 کیلو در تن
actisorb