اکتی زورب بتا مکس

مایکوتوکسین ها مجموعه ای از متابولیت های ثانویه تولید شده توسط قارچ ها در پاسخ به عوامل محیطی مختلف شامل نور، pH، کمبود مواد مغذی، صدمات فیزیکی و حضور سایر میکروارگانیسم ها هستند. مصرف مواد خوراکی آلوده به مایکوتوکسین ها اثرات منفی قابل توجهی بر دام، طیور و آبزیان از نظر راندمان تولید، عملکرد تولید مثلی، سلامت دستگاه گوارش، عملکرد کبد و کلیه و عملکرد سیستم ایمنی  داشته و سلامت محصولات دامی را با چالش جدی مواجه می کند.

اکتی زورب بتامکس توکسین بایندر آلی با بالاترین سطح از کربوهیدرات های ویژه استخراج شده از مخمر اتولیز شده ساکارومایسس سرویسیه، ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی، پپتیدهای زیست فعال و اسانس های گیاهی است. این محصول علاوه بر کارایی بالا در اتصال و دفع سموم قارچی، به سبب اثرات ضد التهاب، خاصیت آنتی اکسیدانی قوی و قابلیت اتصال به پاتوژن ها و اندوتوکسین ها موجب  ارتقا سطح سلامت و عملکرد حیوانات می شود.

 

 مزایای مصرف

 • اتصال و دفع انواع مختلف مایکوتوکسین ها
 • اتصال و دفع اندوتوکسین ها
 • بهبود مورفولوژی اپیتلیوم روده
 • بهبود هضم و جذب مواد مغذی
 • کاهش جمعیت پاتوژن ها در لوله گوارش
 • حمایت از جمعیت میکروبی مفید لوله گوارش
 • حمایت از عملکرد کبدی در سم زدایی
 • مهار تنش اکسیداتیو
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 • کاهش واکنش های التهابی

 

نحوه  مصرف

 • پودر مخلوط در خوراک

 

دوز مصرف

 • گاو شیری : روزانه 10 تا 20 گرم
 • طیور: 0/5 تا 2/0 کیلو در تن
 • آبزیان: 0/5 تا 2/0 کیلو در تن
Actisorb-beta Max