گردهمایی مشهد

سمینار تخصصی شرکت دانش بنیان کیمیازیم با عنوان “راهکارهای کاهش اتلاف مواد مغذی و بهبود بهره وری اقتصادی در گله های گاو شیری”این بار در استان خراسان

گردهمایی تخصصی شرکت دانش‌بنیان کیمیازیم با محوریت “راهکارهای بهبودی بهره‌وری اقتصادی در گله‌های گاو شیری” با حضور جمعی از متخصصین صنعت دامپروری، این بار در

ادامه مطلب »
سمینار تخصصی شرکت دانش بنیان کیمیازیم با عنوان “راهکارهای کاهش اتلاف مواد مغذی و بهبود بهره وری اقتصادی در گله های گاو شیری” با حضور جمعی از دامداران محترم استان فارس در

سمینار تخصصی شرکت دانش بنیان کیمیازیم با عنوان “راهکارهای کاهش اتلاف مواد مغذی و بهبود بهره وری اقتصادی در گله های گاو شیری”

سمینار تخصصی شرکت دانش بنیان کیمیازیم با عنوان “راهکارهای کاهش اتلاف مواد مغذی و بهبود بهره وری اقتصادی در گله های گاو شیری” با حضور جمعی از دامداران محترم استان فارس در خرداد ماه 1401 برگزار شد.

ادامه مطلب »