ارزیابی مدفوع: ابزاری ساده اما ارزشمند در مدیریت تغذیه گله‌های گاو شیری

Holestain Cow

پرورش گاو شیری، صنعتی پیشرو اما پر چالش در ایران ایران یکی از کشورهای پیشرو در پرورش صنعتی گاو شیری است، به طوری که از نظر علمی و تکنیکی، الگویی بسیار نزدیک از صنعت پرورش گاو شیری ایالات متحده را در ذهن ایجاد می‌کند. اما، متاسفانه طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی جدی روبرو شده است […]