آزمایشگاه

توانمندی ها و خدمات آزمایشگاهی آنالیز آنزیم های مورد استفاده در صنایع غذایی و دامپروری شامل فیتاز، پروتئاز، آمیلاز، زایلاناز و … اندازه گیری واحد

ادامه مطلب »
خدمات آنالیز

آنالیز

شرکت کیمیازیم تیم فنی شرکت کیمیازیم آماده ارائه خدمات آنالیز در زمینه های مختلف می باشد.

ادامه مطلب »