نوتری ییست ایکوآ

نوتری ییست- ایکوآ (® Nutri Yeast-Eq)، محصول مخمر اتولیز شده ساکارومایسس سرویزیه همراه با آنزیم های مکمل هضم کننده نشاسته و همی سلولز، است. این محصول دارای هر دو جزء عصاره و دیواره سلولی مخمر بوده و فرآیند تولید آن طوری طراحی شده است که عملکرد زیستی اجزای آن شامل کربوهیدرات های دیواره (مانان الیگوساکارید و بتاگلوکان)، نوکلئوتیدها، اسیدهای آمینه ضروری و ویتامین های گروه B حفظ گردیده است. نوتری ییست-ایکوآ موجب بهبود قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد در اسب در سنین مختلف می‌شود.

 

مزایای مصرف

  • براق کننده پوست
  • کاهش لنگش و کولیک             
  • کاهش اثرات منفی ناشی از استرس
  • افزایش قابلیت هضم و کاهش بروز اسهال
  • تسریع در شکل گیری میکروفلور مفید دستگاه گوارش کره های جوان

     

نحوه  مصرف

  • پودر مخلوط در خوراک

 

دوز مصرف

  • 10 گرم به ازای هر راس در اسب‌های بالغ
  • 5 گرم به ازای هر راس در کره اسب

 

Nutri Yeast-Eq