Yeast banner 65

نوتری ییست

امروزه باتوجه به اهمیت سیستم ایمنی و آلودگی­ های محیطی و همچنین جدی­ تر شدن  بیماری­ ها و چالش­ های سیستم ایمنی در پرورش دام و طیور، استفاده از پری­ بیوتیک ­ها ابعاد وسیع­ تری یافته است. به طوری که استفاده از ترکیبات استخراج شده از مخمر به عنوان افزودنی­ ها در جهت بهبود سیستم ایمنی و کاهش مصرف آنتی بیوتیک­ ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.

اثرات نوتری ییست

با توجه به افزایش ظرفیت ژنتیکی طیور که بصورت مداوم انجام  می پذیرد، حمایت از سلامت مجرای گوارش برای رسیدن به حداکثر ظرفیت ژنتیکی ضروری است. سلامت روده از چندین جهت دارای اهمیت ویژه ای می باشد. نخست به دلیل تمرکز سیستم ایمنی در این اندام و از طرف دیگر به عنوان اندام ورودی مواد مغذی به بدن، بنابراین سلامت روده برای حداکثر شدن راندمان استفاده از مواد مغذی خوراک بیشترین اهمیت را داراست.

دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه حاوی کربوهیدرات های شاخصی می باشد و اثبات شده است که استفاده از این مواد در تغذیه می­ تواند اثرات مفیدی بر سلامت حیوان داشته باشد. از یک طرف مصرف آنتی ­بیوتیک ها بطور مداوم موجب ایجاد مقاومت باکتری ها به انواع آنتی بیوتیک­ ها گردیده و از طرف دیگر، گستردگی نگرانی­ های جوامع  بین المللی در مورد باقیمانده های آنتی بیوتیکی در تولیدات دام و طیور، نیاز به جایگزین­ هایی که بتوانند پرنده را در شرایط پر استرس فارمی در برابر هجوم باکتری­های نامطلوب و بیماری زا  حمایت نمایند ضروری به نظر می ­­رسد. یکی از راهکارهای موثر برای ایجاد مقاومت نسبت به باکتری­ های نامطلوب و بیماری زا، تعدیل فلور میکروبی و حمایت از فلور مطلوب روده می­ باشد. پری بیوتیک­ ها کربوهیدرات هایی هستند که توسط آنزیم­ های پرنده قابل هضم نیستند و باکتری ­های نامطلوب نیز نمی ­توانند از آن­ها استفاده نمایند، اما باکتری­ های مطلوب روده از آن­ها استفاده نموده و بنابراین جمعیت باکتری­ های مطلوب افزایش می­ یابد و در نتیجه جمعیت باکتری­ های نامطلوب کمتر می­ شود.

نوتری ییست، محصولی از اتولیز مخمر ساکارومایسس سرویزیه است که حاوی هر دو جزء عصاره و دیواره سلولی مخمر می باشد. فرآیند تولید این محصول با هدف حفظ عملکرد زیستی اجزاء موثر آن از جمله نوکلئوتیدها، مانان الیگوساکاریدها، بتاگلوکان ها، انواع اسیدهای آمینه ضروری، پپتیدها و سایر متابولیت های زیستی بهینه سازی گردیده است. نوتری ییست از مکانیسم های مختلف موجب بهبود تکامل و عملکرد مجرای گوارشی و تقویت سیستم ایمنی می شود. با توجه به اهمیت این دو سیستم در بازدهی اقتصادی گله های طیور، کاربرد افزودنی هایی که موجب تقویت آنها می شود همواره رو به گسترش می باشد.

علاوه برخصوصیت پری بیوتیک بودن این محصول، می توان از آن برای جذب سموم اندوتوکسین باکتریایی و مایکوتوکسین ها نیز استفاده نمود. بدیهی است که وجود این سموم می تواند به سلول های اینتروسیت روده آسیب وارد نموده و علاوه برکاهش سطوح جذبی در روده، موجب افزایش نرخ ترن آور سلولی در این اندام گردد. در نتیجه مواد مغذی بیشتری برای جایگزین نمودن سلول های صدمه  دیده در روده ضروری می باشد. این امر موجب افزایش هزینه نگهداری (maintenance) پرنده می شود و مواد مغذی بجای اینکه صرف تولید (افزایش وزن یا تولید تخم مرغ) شوند، برای بازسازی سلول های صدمه دیده مصرف می شوند و در نتیجه راندمان استفاده از مواد مغذی خوراک تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین راندمان  اقتصادی گله طیور به شدت افت نموده و هزینه تولید گوشت و یا تخم تولیدی افزایش می یابد و قدرت تولیدکنندگان برای رقابت در بازار جهانی را کاهش می دهد.

 
01 copy