Saccharomyces-Cerevisiae

زیموس اولترا

زیموس پلاس (® Zy-MOS Ultra) ترکیبی از سویه بهینه شده مخمر زنده و مخمر اتولیز ساکارومایسس سرویزیه است. امروزه به دلیل افزایش میزان مصرف کنسانتره در تغذیه گاوهای شیری،  اسیدهای چرب  فرار و اسید لاکتیک بیشتری در شکمبه تولید می شود که نوسانات شدید pH یکی از اثرات مشهود آن است. این نوسانات ضمن ایجاد اختلال در فعالیت باکتری های هضم کننده فیبر و کاهش قابلیت هضم مواد مغذی، منجر به افزایش معنی دار غلظت اندوتوکسین ها در شکمبه می شود که نتیجه آن تضعیف سیستم ایمنی دام و ایجاد التهاب در بسیاری از بافت ها به ويژه لوله گوارش، کبد، پستان و سُم است. محصول زیموس پلاس با بهره مندی از اثر سینرژیست مخمر زنده جهت حذف اکسیژن محیط شکمبه و مخمر اتولیز شده به عنوان پری بیوتیک  و منبع مواد مغذی ارزشمند شامل مانان الیگوساکاریدها، بتاگلوکان ها، نوکلئوتیدها، پپتیدهای زیست فعال، اسیدهای آمینه و ویتامین های گروه B، ضمن حمایت از رشد باکتری های فیبرولایتیک، موجب ارتقای سطح سلامت، بهبود عملکرد و ثبات تولید در گاوهای شیری پرتولید و تحت تنش می شود.

 

مزایای مصرف

  • افزایش تولید شیر
  • کاهش خطر ابتلا به اسیدوز
  • افزایش هضم فیبر و بهبود چربی شیر
  • بهبود نسبت درآمد به هزینه خوراک (IOFC)
  • بهبود عملکرد و افزایش راندمان مصرف خوراک

 

نحوه  مصرف

گاو شیری و گوسفند: پودر مخلوط در خوراک

 

دوز مصرف

گاو شیری: ۵ تا ۱۰ گرم به ازای هر راس

گوسفند: ۱ گرم به ازای هر راس