نوتری سید پلاس

نوتری سید پلاس (NutriCid®Plus)، ترکيبي از اسیدهای آلی و مخمر اتوليز شده ساکارومایسس سرویزیه است که با هدف بهبود سلامت دستگاه گوارش و ارتقاء عملکرد سيستم ايمني به آب آشامیدنی طیور اضافه مي‌شود. این محصول حاوی مانان اليگوساکاريد، بتاگلوکان، نوکلئوتيدها، پپتيدها، اسيدهاي آمينه آزاد، ويتامين‌هاي گروه B و همچنين اسيدهاي آلي فرميک، استيک ، لاکتيک و پروپیونیک است. ترکیب اسیدهای آلی به کار رفته در این محصول با کاهش pH  و اثر ضدمیکروبی مستقیم، موجب محدودسازي رشد پاتوژن‌ها، مخمرها و کپک‌ها، تقویت جمعیت میکروبی مفید لوله گوارش، بهبود مورفولوژی روده و در نهایت، افزایش هضم و جذب مواد مغذی می‌شود. بخش پری‌بیوتیکی این محصول نیز با اسیدهای آلی اثر هم‌افزایی داشته و ضمن بهبود عملکرد سیستم ایمنی و ارتقاء سلامت دستگاه گوارش، موجب دستیابی به حداکثر راندمان تولید در طیور می‌شود.

مزایای مصرف

  • قابلیت انحلال بالا در آب و مصرف یکنواخت در سطح گله
  • تثبیت محیط مناسب و مطلوب مجرای گوارشی
  • کاهش اثرات ناشی از تنش بر روی بافت ها
  • کنترل عوامل بیماری زا و سموم
  • بهبود راندمان استفاده از مواد خوراکی
  • افزایش رشد و بهبود عملکرد اقتصادی       

نحوه  مصرف

مخلوط در آب آشامیدنی

دوز مصرف

بسته به شرایط تولید و میزان آلودگی 0/5 تا 1/0 لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی          

Nutri Sid Plus