ساینوزایم AX

ساینوزایم (AX50  و AX500) مولتی آنزیم مقاوم به حرارت و در بر گیرنده آنزیم‌های هضم کننده کربوهیدرات‌های غیرنشاسته‌ای، آلفا آمیلاز و پروتئاز است و در جیره‌های حاوی ذرت، کنجاله سویا، کنجاله کلزا، گندم، سبوس گندم و سایر منابع خوراکی رایج در تغذیه طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول ضمن کاهش اثرات ترکیبات  ضد‌تغذیه‌ای جیره و ارتقای سطح سلامت گله، موجب افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی و بهبود عملکرد می‌شود.

 

مزایای مصرف

  • افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی و کاهش هزینه خوراک
  • کمک به عملکرد آنزیم‌های هضم کننده اندوژن
  • کاهش اثرات منفی ترکیبات ضدتغذیه‌ای
  • توازن جمعیت میکروبی دستگاه گوارش

 

نحوه  مصرف

  • پودر مخلوط در دان

 

دوز مصرف

ساینوزایم AX50

  • جوجه گوشتی: 50 گرم در تن
  • مرغ تخمگذار و مادر: 37/5 گرم در تن

ساینوزایم AX500

  • جوجه گوشتی: 500 گرم در تن
  • مرغ تخمگذار و مادر: 375 گرم در تن

 

scinozyme