ساینوزایم AX

ساینوزایم (AX50  و AX500) مولتی آنزیم مقاوم به حرارت و در بر گیرنده آنزیم‌های هضم کننده کربوهیدرات‌های غیرنشاسته‌ای، آلفا آمیلاز و پروتئاز است و در جیره‌های حاوی ذرت، کنجاله سویا، کنجاله کلزا، گندم، سبوس گندم و سایر منابع خوراکی رایج در تغذیه طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول ضمن کاهش اثرات ترکیبات  ضد‌تغذیه‌ای جیره و ارتقای سطح سلامت گله، موجب افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی و بهبود عملکرد می‌شود.

مزایای مصرف

  • افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی و کاهش هزینه خوراک
  • کمک به عملکرد آنزیم‌های هضم کننده اندوژن
  • کاهش اثرات منفی ترکیبات ضدتغذیه‌ای
  • توازن جمعیت میکروبی دستگاه گوارش

نحوه  مصرف

پودر مخلوط در دان

 دوز مصرف

ساینوزایم AX50

– جوجه گوشتی: ۵۰ گرم در تن

– مرغ تخمگذار و مادر: ۳۷/۵ گرم در تن

ساینوزایم AX500

-جوجه گوشتی: ۵۰۰ گرم در تن

-مرغ تخمگذار و مادر: ۳۷۵ گرم در تن

 

scinozyme

This post is also available in: English