حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان

kimiazyme

شرکت در هجدهمین  نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان (۳ تا ۶ تیر ماه ۱۳۹۹) طی حضور در هجدهمین  نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی استان اصفهان، دستاورد های جدید شرکت دانش بنیان کیمیازیم در زمینه تولید محصولات بر پایه مخمر شامل نوکلئوتید، توکسین بایندر آلی و پری […]