نخستین وبینار شرکت دانش بنیان کیمیازیم

kimiazyme

نخستین وبینار تخصصی شرکت  دانش بنیان کیمیازیم موضوع: با توجه به شیوع بیماری کرونا و نگرانی از تامین به موقع نهاده ها آیا آماده مقابله با تنش گرمایی هستید؟ سخنران: دکتر غلامرضا قربانی، استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان زمان: سه شنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۹ الی ۲۰ خواهشمند است جهت ثبت […]