پاراپرو بیوتیک و پست بیوتیک:‌ مفاهیمی نو ظهور در ارتقای سلامت دستگاه گوارش مرغ مادر

Probiotic-in-Poultry

تنش‌های اثر گذار بر مرغ مـادر مرغ‌های مادر به عنوان حیواناتی با عمر طولانی، به طور مداوم تحت تنش‌های تأثیر گذار بر سلامت روده قرار دارند. عفونت‌های ویروسی، قارچی، باکتریایی، انگلی، کیفیت پایین خوراک یا آب، مایکوتوکسین‌ها، بهداشت و ایمنی زیستی ضعیف در مزرعه از عوامل تأثیر گذار بر سلامت روده در مرغ‌ مادر است. […]