حضور شرکت کیمیازیم در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

شرکت کیمیازیم نمایشگاه بین المللی دام، طیور

حضور شرکت کیمیازیم در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۲۴ لغایت ۲۷ مرداد ۱۳۹۸       شرکت کیمیازیم طی حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته، دستاوردهای جدید خود در زمینه تولید محصولات بر پایه مخمر شامل نوکلئوتید، توکسین بایندر آلی و پری بیوتیک را برای اولین […]