صنعت پرورش طیور به حمایت نیاز دارد

صنعت پرورش طیور

صنعت پرورش طیور به حمایت نیاز دارد صنعت پرورش طیور کیوان رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر فراز و فرودهای شدید صنعت طیور در چندماهه اخیر را مرگ‌آور دانست و اطهار کرد: از ابتدای سال جاری، نهاده‌های این صنعت، از قبیل کنجاله سویا، ذرت و ریزمغذیها که ۹۰ درصدشان وارداتی است با جهش شدید قیمت […]