حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان استان گلستان (۲۹ مهر الی ۲ آبان ۱۳۹۹)

kimiazyme

طی حضور در هجدهمین  نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و آبزیان استان گلستان، دستاورد های جدید شرکت دانش بنیان کیمیازیم در زمینه تولید محصولات بر پایه مخمر شامل سین بیوتیک، پرو بیوتیک و سایر محصولات بهبود دهنده سلامت دام، طیور و آبزیان به بازار معرفی گردید.

حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان

kimiazyme

شرکت در هجدهمین  نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان (۳ تا ۶ تیر ماه ۱۳۹۹) طی حضور در هجدهمین  نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی استان اصفهان، دستاورد های جدید شرکت دانش بنیان کیمیازیم در زمینه تولید محصولات بر پایه مخمر شامل نوکلئوتید، توکسین بایندر آلی و پری […]

زیموس فرصتی برای تغذیه هدفمند گوساله های شیرخوار

Yeast cells

پرورش گوساله های شیرخوار مدیریت بهینه پرورش گوساله، کلید دستیابی به موفقیت بلند مدت در صنعت پرورش گاو شیری است. تبدیل گوساله شیرخوار به گاو شیری نیازمند دو سال صرف هزینه بوده و بخش عمده این هزینه در بازه تولد تا شیرگیری گوساله قرار دارد. علاوه بر این، دوره شیرخواری و از شیرگیری چالش برانگیزترین […]