ارزیابی مدفوع: ابزاری ساده اما ارزشمند در مدیریت تغذیه گله‌های گاو شیری

Holestain Cow

پرورش گاو شیری، صنعتی پیشرو اما پر چالش در ایران ایران یکی از کشورهای پیشرو در پرورش صنعتی گاو شیری است، به طوری که از نظر علمی و تکنیکی، الگویی بسیار نزدیک از صنعت پرورش گاو شیری ایالات متحده را در ذهن ایجاد می‌کند. اما، متاسفانه طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی جدی روبرو شده است […]

سیستم یکپارچه مدیریت زیستی

طیور نوتری ییست

آنالیز داده های ماهیانه شیر آنالیز کیفیت خوراک آنالیز قابلیت هضم و سلامت شکمبه بررسی ارتباط عوامل محیطی با تولید

مخمر اتولیز شده در تغذیه دام و طیور

مخمر اتولیز شده در تغذیه دام و طیور

مخمر اتولیز شده در تغذیه دام و طیور مخمر اتولیز شده ساکارومایسس سرویزیه حاوی مانان الیگوساکارید و بتادی گلوکان، نوکلئوتیدها، پپتید و آمینواسیدهای ضروری می باشد. اثبات شده است که استفاده از این مواد در تغذیه می­تواند اثرات مفیدی بر سلامت داشته باشد. از یک طرف مصرف آنتی­ بیوتیک ها بطور مداوم موجب ایجاد مقاومت […]